κανονικό μέγεθος γραμμάτων
μεγάλο μέγεθος γραμμάτων
πολύ μεγάλο μέγεθος γραμμάτων
Αλλαγή μεγέθους

zanadoo! smart research

Πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών zanadoo! Smart Research

Η πλατφόρμα ερευνών της zanadoo! επιτρέπει  την πλήρως αυτοματοποιημένη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών, εξοικονομώντας κόστος και απελευθερώνοντας τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης σας, έτσι ώστε να αφιερωθούν στην κύρια δραστηριότητα τους.
Η εφαρμογή είναι μια ακόμη πρωτοποριακή υπηρεσία του δικτύου μας και φιλοξενείται στις υποδομές της zanadoo!, εξασφαλίζοντας απόλυτη αξιοπιστία και σταθερότητα κατά την διεξαγωγή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και την έκδοση των σχετικών αναφορών.

Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας

1. πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων διεξαγωγής ερευνών πελατών όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 και 9008
2. εσείς επιλέγετε πόσοι συνεντευξιαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα
3. επιλογή γλώσσας έρευνας η πολυγλωσσική
4. δυνατότητα υποβολής όσων ερωτήσεων θέλετε
5. άμεση και εύκολη ηχογράφηση των ερωτήσεων
6. εισαγωγή απάντησης με πλήκτρα
7. πρόβλεψη για επισήμανση λάθους εισαγωγής ή άκυρης απάντησης
8. φωνητική εγγραφή σχολίων του συνεντευξιαζόμενου και προώθηση
     τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
9. αναφορά των απαντήσεων λεπτομερώς (ανά συνεντευξιαζόμενο)
10. ανανέωση αναφορών σε ημερήσια βάση (κάθε βράδυ στις 24:00) και εύκολη πρόσβαση τους μέσω οποιουδήπoτε web browser
11. δυνατότητα προετοιμασίας αναφοράς προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις
12. διάρκεια έρευνας αορίστου χρόνου ή για όσο εσείς επιθυμείτε
13. συνεχής διαθεσιμότητα (24/7/365)
14. χαμηλό κόστος
15. δωρεάν πλήρης τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικά και on-site
16. προνομιακή τιμολόγηση της υπηρεσίας zanadoo! Smart Research αν γίνετε συνδρομητής zanadoo!.

mainintop

zanadoo! smart research

Πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών zanadoo! Smart Research

Η πλατφόρμα ερευνών της zanadoo! επιτρέπει  την πλήρως αυτοματοποιημένη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών, εξοικονομώντας κόστος και απελευθερώνοντας τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης σας, έτσι ώστε να αφιερωθούν στην κύρια δραστηριότητα τους.
Η εφαρμογή είναι μια ακόμη πρωτοποριακή υπηρεσία του δικτύου μας και φιλοξενείται στις υποδομές της zanadoo!, εξασφαλίζοντας απόλυτη αξιοπιστία και σταθερότητα κατά την διεξαγωγή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και την έκδοση των σχετικών αναφορών.

Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας

1. πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων διεξαγωγής ερευνών πελατών όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 και 9008
2. εσείς επιλέγετε πόσοι συνεντευξιαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα
3. επιλογή γλώσσας έρευνας η πολυγλωσσική
4. δυνατότητα υποβολής όσων ερωτήσεων θέλετε
5. άμεση και εύκολη ηχογράφηση των ερωτήσεων
6. εισαγωγή απάντησης με πλήκτρα
7. πρόβλεψη για επισήμανση λάθους εισαγωγής ή άκυρης απάντησης
8. φωνητική εγγραφή σχολίων του συνεντευξιαζόμενου και προώθηση
     τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
9. αναφορά των απαντήσεων λεπτομερώς (ανά συνεντευξιαζόμενο)
10. ανανέωση αναφορών σε ημερήσια βάση (κάθε βράδυ στις 24:00) και εύκολη πρόσβαση τους μέσω οποιουδήπoτε web browser
11. δυνατότητα προετοιμασίας αναφοράς προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις
12. διάρκεια έρευνας αορίστου χρόνου ή για όσο εσείς επιθυμείτε
13. συνεχής διαθεσιμότητα (24/7/365)
14. χαμηλό κόστος
15. δωρεάν πλήρης τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικά και on-site
16. προνομιακή τιμολόγηση της υπηρεσίας zanadoo! Smart Research αν γίνετε συνδρομητής zanadoo!.